OS ČLK Karviná

Okresní sdružení lékařů jsou základním článkem České lékařské komory, která je zřízena zák. č. 220/1991 Sb. Jednotlivá okresní sdružení lékařů vykonávají činnost v souladu se zákonem o komorách. Vedle výkonu administrativních a organizačních funkcí (např. evidují lékaře), dbají, aby členové vykonávali své povolání odborně a zaručují jejich odbornost. Okresní sdružení lékařů také hájí profesní zájmy svých členů a chrání jejich profesní čest. Současně se podílí i na výkonu disciplinární pravomoci.